Drept Administrativ

Drept AdministrativConsultanta, asistenta si reprezentare juridica in litigiile legate de:

  • Actele emise de autoritatile administratiei publice centrale si locale
  • Refuzul autoritatilor publice centrale sau locale de a raspunde cererilor formulate
  • Accesul la informatiile de interes public
  • Acordarea de despagubiri ca urmare a prejudicilor cauzate ca urmare a actelor sau omisiunilor autoritatilor publice centrale sau locale
  • Functionarii publici
  • Consultanta juridica pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de catre autoritatile contractante (Redactarea documentatiilor de atribuire; Redactarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire; verificarea eligibilitatii ofertantilor; Evaluarea ofertelor; Incheierea si executarea contractelor de achizitie publica)
  • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile decurgand din incheierea si executarea contractelor de achizitie publica