Drept civil si procesual civil

Oferim toata gama de servicii juridice – consultanta, asistenta si reprezentare juridica in urmatoarele domenii de Drept civil:

Dreptul Proprietatii

 • Dreptul de proprietate (dobandirea, exercitarea si transmiterea dreptului de proprietate, concesiuni, expropriere, inchiriere, leasing, executare silita, regimul juridic al domeniului public si privat al statului, cadastru si publicitate imobliara)
 • Constatarea, dobandirea sau incetarea dreptului Dreptul de uz si abitatie
 • Constatarea, dobandirea sau incetarea dreptului Dreptul de servitute
 • Constatarea, dobandirea sau incetarea dreptului de superficie
 • Constatarea, dobandirea sau incetarea dreptului Dreptul de folosinta
 • Posesie
 • Revendicari mobiliare si imobiliare
 • Granituire
 • Concesiuni
 • Arendari
 • Expropieri
 • Evacuare
 • Cereri de retrocedare pe cale administrativa – Primarie, Institutia Prefectului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii, precum si obtinerea despagubirilor aferente
 • Legea nr. 18/ 1991
 • Legea nr. 10/2001
 • Legea nr. 1/2000
 • Legea nr. 112/1995
 • OG nr. 40/1999
 • Legea nr. 9/1998

Dreptul Contractelor – referitor la incheierea, executarea, anularea si rezolutiunea sau rezilierea in materia contractelor civile:

 • Redactare si atestare orice contract
 • Contracte de vanzare-cumparare,
 • Contracte de donatie,
 • Contracte de inchiriere,
 • Contract de comodat,
 • Contract de imprumut,
 • Contract de depozit,
 • Contract de intretinere,
 • Contract de renta viagera
 • Raspundere contractuala – neexcutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, intarziere in executare

Dreptul Obligatiilor civile – repararea prejudiciilor datorate faptei altuia

 • Raspundere civila delictuala

Drept Succesoral 

 • Succesiuni legale
 • Succesiuni testamentare
 • partaj succesoral

Drept Executional Civil

 • Executare silita mobiliara si imobiliara

Drept procesual civil:

 • Redactare notificari
 • Redactare tranzactii, ;
 • Asistare juridica si reprezentare in fata tuturor instantelor de judecata din Romania;
 • Asistare si reprezentare in fata notarului public;
 • Asistare si reprezentare in fata tuturor organelor sau institutiilor de drept public sau oricarei persoane fizice sau juridice de drept privat
 • Asistare si reprezentare in fata executorului judecatoresc
 • Redactarea tuturor cererilor legate de litigi aflate sau ce urmeaza a se inregistra pe rolul instantelor judecatoresti: redactare cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de interventie, cereri de chemare in garantie, cereri de aratare a titularului dreptului, declararea cailor de atac ordinare (apel, recurs) si extraordinare (contestatie in anulare, revizuire)
 • actiuni in garantie pentru evictiune;
 • actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
 • actiuni in simulatie;
 • actiuni in granituire;
 • actiuni privind dreptul de servitute;
 • actiuni in nulitatea actelor;
 • actiuni in constatare si in anulare a actelor juridice;
 • actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • actiuni posesorii;
 • actiuni in materia exproprierii
 • actiuni in evacuare;
 • rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • partaj judiciar, iesire din indiviziune;
 • actiuni in raspundere delictuala si contractuala;
 • actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
 • instituirea de masuri asiguratorii (poprire asiguratorie, sechestru asigurator);
 • obtinerea recunoasterii hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
 • contestatii la executare
 • contestatii la titlu;