Drept comercial

Drept comercialIn domeniul comercial, serviciile noastre includ:

 • Negocierea, redactarea si revizuirea unei mari varietati de contracte comerciale interne si internationale
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata tuturor persoanelor de drept public si privat, precum si in fata tuturor instantelor judecatoresti in legatura cu litigiile comerciale
 • Recuperarea creantelor de natura comerciala atat pe cale amiabila, cat si pe cale judecatoreasca ( pe calea procedurii somatiei de plata, cat si pe calea dreptului comun)
 • Negocierea si redactarea de tranzactii in faza procesuala si post procesuala
 • Faliment si insolventa – asistenta si reprezentare juridica atat a societatilor creditoare cat si a societatilor debitoare (intocmirea actelor necesare, declansarea procedurii de atragere a raspunderii pentru insolventa societatii, reprezentarea clientului in adunarea ori in comitetul creditorilor, prezentarea de opinii pertinente, precum si elaborarea unei strategii optime de recuperare a creantelor in cadrul acestei proceduri, etc)
 • Consultanta in domeniul lichidărilor voluntare;
 • Consultanta in materia reorganizării extra-judiciare, proceduri de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc).
 • Due Dilligence – cu redactarea raporturilor de risc aferente procedurilor de achizitie
 • Consultanta si asistenta juridica vizand reglementarile specifice din domeniul comunicatiilor electronice; 
 • Asistenta juridica cu referire la indeplinirea obligatiilor de mediu vizand deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);
 • Asistenta si consultanta juridica in legatura cu organizarea si derularea de loterii publicitare;
 • Consultanta in vederea asigurarii respectarii drepturilor consumatorilor (clauze contractuale abuzive, practici comerciale abuzive);
 • Asigurarea de consultanta in legatura cu interpretarea si aplicarea reglementarilor internationale privind transportul de pasageri si marfuri, precum si Reprezentare in fata autoritatilor competente si a instantelor judecatoresti in litigii de dreptul transporturilor. 
 • Consultanta si asistenta juridica in vederea constituirii si autorizarii societatilor de asigurare-reasigurare/intermediere in asigurari/pensii private/administrare a fondurilor de pensii private, dupa caz, precum si a sucursalelor acestora, atit in Romania cit si in alte state europene
 • Asistenta si/sau reprezentare juridica a clientilor, pe perioada de desfasurare a activitatilor de analiza si control a activitatii acestora, efectuate de organele abilitate ale CSA/CSSPP si/sau ale altor autoritati competente precum si Reprezentarea/asistarea clientilor in cadrul contestatiilor/obiectiunilor/cailor legale de atac formulate de acestia impotriva actiunilor CSA/CSSPP; 
 • Consultanta, asistenta si reprezentare juridica in domeniul privatizarii si postprivatizarii sau al cumpararii de actiuni
 • Asistenta si reprezentare juridica in faza executarii silite