Dreptul Proprietatii intelectuale

Lightbulb-with-idea-on-it
Asistenta si reprezentare juridica privind:
  • Orice tip de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricarei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si de creatie intelectuala recunoscute si garantate de lege.
  • Incheierea de contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricarui tip de opere create in indeplinirea atributiilor de serviciu precizate in contractul individual de munca.
  • Incheierea de contracte de editare, de reprezentare teatrala sau de executie muzicala, de inchiriere a unei opere, de reproducere a unei opere de arta
  • Incheierea de contracte intre autorii de opere audiovizuale si producatori
  • Incheierea de contracte intre artistul interpret sau executant si utilizatorii beneficiari precum si suport legal pentru orice tip de operatiuni privind fixarea, reproducerea, distribuirea, inchirierea, imprumutul, importul, radiodifuzarea si comunicarea publica, punerea la dispozitia publicului, retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.
  • Operatiuni privind reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;
  • Asistenta juridica, suport legal si reprezentare privind relatiile cu oficiul roman pentru drepturile de autor sau cu organismele de gestiune colectiva constituite cu avizul oficiului roman pentru drepturile de autor pentru
  • procedurile de arbitraj, efectuate prin intermediul oficiului roman pentru drepturile de autor, intre organismele de gestiune colectiva si structurile asociative ale utilizatorilor sau utilizatorii majori.
  • litigiile in legatura cu drepturile de autor si conexe in fata instantei de judecata